Välkommen till golf sweden,golf i sverige,golf in Sweden,300 golfpaket i Sverige,423 golfklubbar,spapaket,konferenspaket,gourmetpaket,bröllopspaket,golfresor,golfskolor, golfklubbs medlemskap,golfkurser,golf hotell,spa hotel,konferens hotell,golf resort,golf shops,stay and play golf packages
Golf Sweden - Golf Sverige - Golf Paket - Golf Klubbar - Golf Resor - Golf Medlemskap
 Golf och Konferens - Golf och Spa Paket - Golf Tavlingar PGA Tour 2024

                 Barsebäck Resort
Golfpaket Konferens
Skåne, Barsebäck Golf &
Country Club
Olka Golf - Golf Resor
Danmark, Sverige, Spanien,Tyskland,
Polen, Turkiet, UK,
Grönhögen Golf Links
Country Club
Golfpaket Hotell
Öland Sweden
Hotel Öresund
Golfpaket - Gourmet Paket
Konferenspaket
Landskrona - Skåne

Golf Regler, Royal & Ancient (R&A) och United States Golf Association (USGA),
European Golf Associations (EGA), Handicapsystem
World Wide Golf Rules by
Royal & Ancient and United States Golf AssociationtGOLF REGLER
Några enkla regler för ett trevligt spel på golfbanan.

De ursprungliga ”Regler för golfspel”, utfärdades av
The Honorurable Company of Edinburgh Golfers 1744
Dagens golfregler har 34 huvudregler och mer än 25 000 ord.

Royal & Ancient (R&A) och United States Golf Association (USGA)
ger tillsammans ut en publikation om golfreglerna.
Publikationen som R&A och USGA ger ut om hur
golfreglerna ska tolkas är baserad på praktiska.
Den heter Rules of Golf och revideras vart fjärde år.

De handlar om allt som kan tänkas uppkomma i samband
med golfspel exempelvis: Hur många klubbor du kan ha
i din golfbag, klubbornas utformning, scorekort, bollar,
tee, green, droppning, handicap,tävlingar, utrustning,
amatörregler, out of bounds, vattenhinder, bunker, fairway mm...


GOLF REGLER - SAND BUNKER - SAND TRAP
1.
Om du slår din boll i en bunker får
du inte vidröra sanden, med handen
eller klubban innan du slår ditt slag,
inte ens nudda klubban i sanden
innan du slår ditt slag.


2.
Du får inte flytta lösa föremål i en bunker.

3.
Om din boll är ospelbar i en bunker t.ex
pluggad måste du droppa i bunkern.
Ett slags plikt.

Du kan också droppa bollen i flagglinjen
bakom bunkern. Ett slags plikt.


4.
Vatten i Bunkern
Du kan spela bollen som den ligger
eller så kan du ta lättnad för tillfälligt
vatten i en bunker men du måste
droppa i bunkern. Ingen plikt.
Du kan också droppa bollen i
flagglinjen bakom bunkern.
Ett slags plikt.


5.
Boll täckt av sand i Bunkern
Skulle en boll vara täckt av sand
är det ok att försiktigt ta bort lite
sand så att det går att identifiera
bollen, sedan ska ursprungsläget
återskapas så bra som det går.
Skulle en boll flyttas i sanden när
den eftersöks eller identifieras så
ska ursprungsläget återskapas.
Ingen plikt.


GOLF REGLER
VATTENHINDER gula pinnar -
SIDOVATTENHINDER röda pinnar
1.
Om du slår din boll i ett vattenhinder
får du inte vidröra vattnet, med handen
eller klubban innan du slår ditt slag.


2.
Vattenhinder - Gula Pinnar - water hazards
Om du slår din boll till ett vattenhinder och inte
kan hitta eller spela den, får du droppa en boll
bakom hindret på flagglinjen eller på den plats
där du slog ditt senaste slag.
Är du på tee får du pega bollen.
Ett slags plikt.
Note!
Du får aldrig droppa på andra sidan vattenhindret
även om bollen har varit uppe
och spinner tillbaka
i vattenhindret.


3.
Sidovattenhinder - Röda Pinnar - lateral water hazard
Om du slår din boll till ett sidovattenhinder,
får du droppa din boll inom två klubblängder
från den punkt där bollen sist skar hindrets gräns,
men inte närmare hålet.
Ett slags plikt.
Note!
Du kan också få droppa bollen på vattenhindrets
motsatta sida om bollen landar där och spinner
tillbaka i vattenhindret.
Du får droppa din boll inom två klubblängder från
den punkt där bollen sist skar hindrets gräns,
men inte närmare hålet.
Ett slags plikt.
 

4.
Det är godkänt att i vatten leta efter en boll
med klubban, händerna eller på annat vis.
Om bollen då av misstags rubbas utgår ingen plikt.
Bollen ska då återplaceras där den låg om
man inte väljer att ta och droppa exempelvis
pga vattenhindret.
 

GOLF REGLER - OUT OF BOUNDS

När du slår din boll out of bounds.

1.
Om du inte kan inte hitta bollen efter
5 minuters letande gäller följande:


2.
Då får du gå tillbaks och droppa
en boll på den plats där du slog
ditt senaste slag. Ett slags plikt.

3 .
Om du står på tee får du pegga
bollen. Ett slags plikt.

4.
Provisorisk boll
Om du tror att du har slagit din
boll out of bounds får du spela
en provisorisk boll innan du börjar
leta efter den första.

GOLF REGLER - OSPELBAR BOLL

En spelare kan förklara sin egen golfboll
ospelbar varsomhelst på golfbanan
utom när den befinner sig i vattenhinder.
Det är bara du som avgör om den är ospelbar.

När du har förklarat din boll ospelbar -
markerar du läget på bollen med en peg,
du kan nu rengöra bollen om så önskas.

Välja mellan 3 olika alternativ:

1.
Droppa bollen så nära som möjligt från
den plats där du senast slog ett slag.
Ett slags plikt.


2.
Droppa en boll inom två klubblängder
från den plats där du markerat bollen,
men inte närmare hålet.
Ett slags plikt.


3.
Droppa en boll på flagglinjen bakom
den punkt där du markerat bollen.
Det är tillåten att gå så långt bak
som du önskar.
Du ska inte stå i flagglinjen
Du ska droppa i flagglinjen.
Sträck ut armen och droppa i linjen.
Flagglinjen är en rät linje från flaggan
till din bollmarkering och där du droppar.

Ett slags plikt.


 
GOLF REGLER
Droppa fritt för mark under
arbete eller tillfälligt vatten
 

Du får ta lättnad utan plikt om bollen
eller din stans är i tillfälligt vatten eller
mark under arbete.

Droppa en klubblängd från området med
tillfälligt vatten eller mark under arbete,
där varken din stans, sving eller bollen
berör området, men inte är närmare hålet.

Ingen plikt.


 
GOLF REGLER -
BOLL I SPEL
 

När din boll är i spel får du inte röra
vid den och råkar du, din partner eller
utrustning rubba din boll när den ligger
stilla får du ett slags plikt och måste
lägga tillbaka den innan du slår.

Om du inte återplacerar bollen får
du istället två slags plikt.

Om din medtävlare råkar rubba din
boll får ingen av er plikta
  
 
 
 

golfsweden, golf i sverige, golf sweden, golf in sweden,rightspace


Golfsweden.com

26 framgangsrika ar av Online Marketing and Communication
Golf Hotel, Konferenser, Golf Resort, Golfpaket,
Stay and Play Golf packages,Golfklubbar, Golflektioner,
Golf och Spapaket, Golf Medlemskap, Golfmaskiner,


Let AI create your legal
documents, agreements,
negotiation strategy and more

Marketing on Golfsweden.com


Success Book

Success Book
by Henrik Hjertstedt 
Golf Sweden celebrates 19 years of internet success - GolfSweden firar 19 framgångsrika år av Online Marketing

Golfpaket, Konferenspaket, Spapaket, Golfresor, Golfklubbar, Golfbanor, Medlemskap, Golftävlingar, Golf Hotell, Golf Resort, Golfregler,
Proshop, Golfklubbor, Golfkläder, Golfbollar, Golfkurser, Golflektioner, Golfmaskiner, Quads, Atv, Carts, Golfpartner

Golf Betting world wide PGA European Tour - PGA Tour - LPGA Tour


 GolfSweden - Medlemskap i GolfSweden.com

GolfSweden.com - Home - Kontakt GolfPaket SpaPaket - Konferens - GolfKlubbar
Golfmaskiner - Golf Tävlingar - Golf Utrustning Video - Gourmetpaket - Golf Medlemskap - Golf Resor - Golf ReglerNobel Media - GolfSweden.com - Celebrates 2
years of Internet Marketing and Communication Success
Golf, Golfbanor, Maskiner, Golfklubbor, Golfpaket, Spapaket, Golf kurser, Golf lektioner, Konferenspaket, Event, Hotel, Resort, Golf Resor
Golf packages, Wedding packages, Golf Clubs, Real Estate,Travel, Golf lesson,Outdoor, Conference packages, and Event 

Golf info ItalyGolf info USAGolf info Australia


Golf info Norway

Golf info Sweden

Golf info Denmark

Golf info FinlandGolf info Scotland

Golf World Wide

Conference Scandinavia

Golf info Germany

Golf info France


We provide a complete approach to online marketing and transparent communication with potential customers.

We drive organic traffic, online bookings and transparent communication with potential customers World Wide.

Copyright © 1997- 2024
   by Nobel Media   All Rights Reserved